Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Biệt Đội Nhân Bản Đặc Biệt - Star Wars The Bad Batch 2021

Biệt Đội Nhân Bản Đặc Biệt - Star Wars The Bad Batch 2021

The Bad Batch là một đội đặc biệt được biến đổi gene để có khả năng đặc biệt hơn người bình thường. Đội này chuyên có những nhiệm vụ đặc biệt mà thậm chí Jedi mới có thể làm, thường những nhiệm vụ này trên trình Clone bình thường. Trong phần 7 vừa rồi, The Bad Batch đã xuất hiện để hỗ trợ Anakin và Rex cứu lấy Echo. Tuy nhiên vì khác biệt với phần còn lại nên Echo đã đi cùng The Bad Batch để khác biệt cùng họ.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Giống

Khuyến Nghị