Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Sập Bẫy 2021

Sập Bẫy 2021

Phim lấy bối cảnh vào những năm 1955 ở Detroit, một nhóm tổ chức tội phạm gồm những người giỏi được một người bí ẩn thuê để đánh cắp một tài liệu mật, tưởng chừng chỉ là một tài liệu thông thường thì nhóm vô tình phát hiện ra một sự thật đăng sau tài liệu này, và điều điên rồ hơn là họ lại đi điều tra chính người dã thuê họ làm điều đó

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim