Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Đội Quân Người Chết 2021

Đội Quân Người Chết 2021

Đội Quân Người Chết (Army of the Dead) là một bộ phim về vụ cướp xác sống của Mỹ năm 2021 do Zack Snyder đạo diễn, với kịch bản do anh ấy đồng viết với Shay Hatten và Joby Harold, dựa trên một câu chuyện của Snyder.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim